אודות אני מומחה השף ישראל מאיר מימרן
אני אוהב להיות שף של בישול ואז ...
אני איתכם תמיד על בישול
בשביל לימוד בקלות ביותר בשבילכם
להיות סמוך מתכון קלות.
אם יש שאלה אני תמיד איתכם
תודה מחברה: ישמאיר השף